PROJEKT POLONIA

REDUCING INFORMATION INEQUALITY

Thanks to generous fundraising at 46 Bal Polski, a cheque for £10,890 was presented to:

2018 –RETHINK MENTAL ILLNESS

W trakcie Balu będziemy również zbierać fundusze na
PROJEKT POLONIA 2018 – DLA ORGANIZACJI „RETHINK MENTAL ILLNESS” NA RZECZ POPRAWIENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI DLA OSÓB CIERPIĄCYCH NA PROBLEMY ZDROWIA PSYCHCZNEGO
W tym roku Bal Polski CIC po raz trzeci przeznaczy część zebranych funduszy na Projekt Polonia. Poprzednio sfinansowaliśmy projekty przygotowane przez Alzheimer’s Association i Stroke Association. Tym razem będziemy zbierać fundusze dla Rethink Mental Illness. Organizacja ta pilnie potrzebuje wsparcia dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy skontaktowali się z infolinią i wymagają informacji w języku polskim.
„Wierzymy, że możemy poprawić jakość życia milionów ludzi dotkniętych chorobą psychiczną. Obecnie co roku pomagamy prawie 60 tys. osób na terenie Anglii w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, w usamodzielnieniu się oraz uświadamiamy im, że nie są sami i mogą liczyć na pomoc. Zapewniamy porady akredytowanych ekspertów i informacje dla wszystkich osób dotkniętych problemami zdrowia psychicznego. Kiedy choroba psychiczna przytrafi się Tobie lub osobie bliskiej, często nie wiemy komu można zaufać i do kogo się zwrócić. Dlatego udzielamy ludziom informacji na wszystkie tematy, począwszy od leczenia i opieki po świadczenia i prawa pracownicze.”
Projekt Polonia sfinansuje tłumaczenie na język polski, anglojęzycznych broszurek na temat zdrowia psychicznego, które będą rozprowadzane przez Rethink Mental Illness online lub za pośrednictwem ich infolinii.
Poprzez Projekt Polonia staramy się wprowadzić rzeczywiste zmiany dla społeczności polonijnej w Wielkiej Brytanii. Celem naszych działań jest udostępnienie informacji i ekspertyz opracowanych przez brytyjskie organizacje charytatywne, wspieranie rodaków niemówiących biegle po angielsku, których rodziny i bliscy zostały dotknięte chorobą psychiczną.

 

This year Projekt Polonia, an activity of Bal Polski CIC, now in its third year, builds on Bal Polski’s previous work with Alzheimer’s Society and Stroke Association

46 Bal Polski will be fundraising for Rethink Mental Illness who have an urgent need to support Polish mother tongue speakers in the UK who have contacted the helpline.

“We believe a better life is possible for millions of people affected by mental illness. Today we directly support almost 60,000 people every year across England to get through crises, to live independently and to realise they are not alone. And we change attitudes and policy for millions.

We provide expert, accredited advice and information to everyone affected by mental health problems. When mental illness first hits you or your family, it can be hard to know who or what to trust. We give people clear, relevant information on everything from treatment and care to benefits and employment rights. We were the first mental health charity to gain the Information Standard for our trusted and relevant information.

 

Projekt Polonia will fund the translation into Polish, of English language mental health information leaflets. These will be distributed by Rethink Mental Illness online or through their helpline.

Projekt Polonia is an endeavour of the Polish community in the UK to make a difference: raising the awareness of information and expertise made available by UK charities, to support Polish speakers whose families and loved ones may be affected, and give them the tools and knowledge that until now has only been accessible to those with a good command of English.

Previous initiatives:

 

44 Bal Polski Alzheimers Zrozumieć Chorobę Otępienną 4,000 booklets distributed

45 Bal Polski Projekt Polonia Stroke UK 5 booklets translated and recorded,  20,000 booklets printed for distribution, audio and text downloads will be available on website