ZBIORKA NA MISIA!

Klub Przyjaciol Misia Wojtka

Cel Fundacji

Celem głównym Fundacji jest zebranie funduszy na zbudowanie pomnika “Misia Wojtka” w mieście Sopot a następnie pomoc w jego utrzymaniu. Przez realizację celu głównego Fundacja pragnie wspomóc realizację celu długoterminowego jakim jest propagowanie historii udziału polskiego oręża w II Wojnie Światowej po stronie aliantów zachodnich.

Historia

Historia Fundacji Na Rzecz Budowy Pomnika “Misia Wojtka” w Sopocie

Jesienią 2011r. zamieszkała w Londynie sopocianka Ewa Rakowska-Eggar przeczytała w lokalnej prasie informacje o wystawie w Instytucie Sikorskiego poświęconej Misiowi Wojtkowi – uczestnikowi Bitwy pod Monte Cassino .
Mimo, że pracuje jako międzynarodowy przewodnik turystyczny i żywo interesuje się historią II Wojny Światowej, nigdy przedtem nie słyszała o tym niezwykłym niedźwiedziu.

Po obejrzeniu wystawy, zafascynowana postacią Wojtka, postanowiła dołożyć wszelkich starań, aby rozsławić jego imię również wśród współczesnego pokolenia Polaków w kraju. I tak powstał pomysł stworzenia w Sopocie pomnika Misia – żołnierza.

Dlaczego akurat w Sopocie? Bo przeciez tutaj mamy najsłynniejszy deptak nazwany imieniem Bohaterów Monte Cassino, tutaj przyjeżdżają tłumy turystów z kraju i zagranicy; tutaj będąc na wakacjach ludzie mają czas przystanąć zaintrygowani niedźwiedziem dźwigającym pocisk, dotknać go, zrobić zdjęcie, opowiedzieć dzieciom i gościom jego niezwykłą historię.

Marzenie Ewy przekształciło się we wspólna inicjatywę kilku osób, które wspólnie założyły Klub Przyjaciół Misia Wojtka.
Nastapiły spotkania z przedstawicielami władz Sopotu, środowisk artystycznych i byznesowych w rezultacie których inicjatywę poparto. Spotkała się ona również z dużym zainteresowaniem sopockich harcerzy i środowisk kombatanckich.

Powstanie Fundacji Na Rzecz Budowy Pomnika “Misia Wojtka” w Sopocie było naturalnym przedłużeniem wcześniejszych działań klubu i dawało działaniom tym ramy prawne. Założyliśmy konto w londynskim banku HSBC i również w kraju. Fundusze na ten szlachetny cel zaczeły wpływać od sympatykow Misia Wojtka z całego świata.
Wszyscy razem naszym zaangażowaniem utrwalamy jego legendę mając nadzieję zdążyć z odsłonieciem pomnika w 70-tą rocznice pamiętnej Bitwy pod Monte Cassino jaka przypada 18 Maja 2014 r. albo trochę później w kolejną rocznice.

Projekt Pomnika

projektant pomnika: Wojciech Gryniewicz. autor nagrodzonej ławeczki Tuwima w łodzi studiował na ASP w Gdańsku. Obecnie zamieszkały w Łodzi. Ostatni projekt Wojciecha Gryniewicza : Pomnik ks. Twardowskiego został odsłonięty we październiku 2013 w Warszawie.

Pomnik Misia Wojtka upamiętniałby wszystkich żołnierzy II ws wyrastając ponad wszelkie podziały polityczne. Wierzymy, że służyłby on również budzeniu zainteresowania historią wśród młodych Polaków.

Wyświetl statut Fundacji

Przyciśnij tutaj, aby zobaczyć statut

Main purpose of the Foundation is raising funds to build a statue of Wojtek the Bear in Sopot and assist in its maintenance in the years to come. In the long run the Foundation wishes to carry on spreading the knowledge of Polish soldiers participation in the II WW on the side of Western Allies in Europe and Africa

Story

History of the Foundation to Build the Statue of Wojtek the Bear

In autumn 2011 Ewa Rakowska-Eggar, born in Sopot and residing in London, read an article in the local newspaper about an exhibition in the Sikorski Institute, dedicated to Wojtek the bear – a participant of the Battle of Monte Cassino.
Although she has been working as an international travel director for many years and has a genuine interest in WWII, she had never heard about this remarkable bear.
Having seen the fascinating exhibition put together by Krystyna Ivell, Ewa decided to do her best to also make his story famous among the contemporary generation of Poles in Poland. And so the idea of creating a statue of Wojtek the bear in Sopot was born.

Why in Sopot? Because it is in Sopot that we have the best known promenade named after the heroes of Monte Cassino. It is a mecca for tourists from other parts of the country and from abroad; it is here that holidaymakers will find the time to stop by, intrigued by a statue of the soldier bear, maybe touch him, take a picture, tell their children and guests his amazing history.

Ewa’s dream became a joint initiative of a group of people, who together founded Wojtek the Bear Friends Club.

What followed were various meetings with representatives with city authorities, business groups, war veterans and local scouts, as a result of which the initiative has gained support.
The ‘Foundation to Build the Statue of Wojtek the Bear in Sopot’ has been a logical result of the Club’s previous activity and provided it with a legal framework. We opened the club’s account in London’s HSBC bank and another one in PKO bank in Poland.

Donations for this noble cause started pouring in from Wojtek the Bear’s fans from all over the world. We will keep building his legend together, hoping to be able to unveil his statue on the 70th anniversary of the Battle of Monte Cassino, which is on May 18th 2014.

Project of statue

Sculpture Project Author: Wojtek Gryniewicz, creator of statues such as Tuwim’s Bench in Lodz and Father Twardowski’s Bench in Warsaw. He lives in Lodz but studied sculpture in the Academy of Arts in Gdansk.

A statue of Wojtek the Bear would commemorate all soldiers II WW standing above all political divisions. We believe it would serve arising interest in history amongs youn generations of Poles.

47 Bal Polski Fundraising: Coram Family and Childcare Trust

47 Bal Polski is fundraising to provide Polish translation versions of Coram Family and Childcare Trust information videos.

47 Bal Polski Organising Committee are fundraising for the translation of Coram Family and Childcare Trust videos because they they work to make the UK a better place for families, focusing on childcare and the early years to make a difference to families’ lives now and in the long term.

 

Following on from Bal Polski’s successful work with Alzheimers Society, Stroke Association and Rethink Mental Health charities 47 Bal Polski is fundraising to provide the Polish community in the UK access to translated information from leading UK charities.

This is part of Bal Polski’s Projekt Polonia initiative: once the funds have been raised, volunteer committee members actively support and advise on the production of the translated leaflets and materials, raising the charity’s awareness of the Polish community’s needs. We then help by promoting the materials within the Polish community in the UK.

“We need to make childcare work for all of us.”

Many parents in the UK are frozen out of work by the high cost and low availability of childcare and many children miss out on high quality childcare that can boost their outcomes in childhood and beyond. The brunt of childcares costs and shortages are borne by disadvantaged families.

When one family misses out, we all miss out.

Good quality childcare and early years services help children narrow the gap between themselves and their better off peers and helps parents move into work, improving social mobility today and in the future.

Getting the early years right gives parents genuine choices about working and caring, provides the economy with a reliable workforce and sets children up with the skills they need for life.How we bring about change

Bringing together what we learn from our on the ground programmes with families and our authoritative research, we make change happen by campaigning for solutions that parents want and need.

 

46 Bal Polski Przekazanie Czeku – Uniwersytet Opolski

Podczas tegorocznej edycji Balu Polskiego w Londynie, organizowanego co roku od 47 lat przez tamtejszą Polonię zebrano imponującą sumę 50 tys. funtów. Została ona podzielona pomiędzy dwie organizacje. Aż 40 tys. funtów trafi do Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Opolu.

Warto podkreślić, że studenci i pracownicy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego po raz kolejny nie pozostali obojętni na potrzeby innych i postanowili wspomóc szczytny cel przeznaczając na aukcję podczas balu kilkanaście swoich prac. Wszystkie zostały kupione.

– Dzięki tym tak bardzo potrzebnym pieniądzom będziemy mogli rozpocząć przebudowę i adaptację pomieszczeń dla podopiecznych naszego ośrodka – cieszy się Alicja Krukowska, kierowniczka Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Opolu opolskiego oddziału Polskiego Związku Głuchych.

 

 Wola pomocy, piękny efekt

W minioną sobotę w Sali Myśliwskiej na zamku w Mosznej przedstawiciele komitetu organizacyjnego balu przekazali pani Alicji czek na 40 tys. funtów brytyjskich, czyli około  200 tys. zł.

Było to możliwe m.in. dzięki zdecydowaniu i wielkiej woli pomocy członkini komitetu organizacyjnego Balu Polskiego Doroty Sztorc, która urodziła się, mieszkała i studiowała w Opolu.

– Jako opolanka z krwi i kości bardzo chciałam wspomóc instytucję z własnego podwórka – mówiła podczas uroczystości na zamku w Mosznej Dorota Sztorc, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. – Od kilkunastu lat mieszkam i pracuję w Londynie, jednak sercem wciąż jestem opolanką. Dlatego jestem szczęśliwa, że udało się zebrać pieniądze dla opolskiej instytucji, do której mam także osobisty sentyment.

– Jako dziecko praktycznie codziennie odwiedzałam moją babcię, której mieszkanie przy ulicy 1 Maja w Opolu sąsiadowało z siedzibą stowarzyszenia osób niedosłyszących. Widywałam pacjentów – dzieci należące do stowarzyszenia, ich rodziców. Kiedy pojawiła się możliwość, by im pomóc finansowo, uznałam, że to szansa, którą trzeba koniecznie wykorzystać – mówiła nam Dorota kilka miesięcy temu, gdy rozpoczynały się przygotowania do balu. – Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, świetny muzyk Grzegorz Wilk zagrał dla nas bezinteresownie podczas balu w 2017 roku; jest osobą niedosłyszącą i doskonale sobie z tym radzi. Pomyśleliśmy, że ładnym gestem byłaby pomoc idąca w stronę właśnie niedosłyszących – tłumaczy Dorota. – Warto pomóc dzieciom niedosłyszącym, tym bardziej, że istnieje możliwość przeprowadzki siedziby stowarzyszenia z drugiego piętra na parter, co jest ogromnie ważne dla rodziców niepełnosprawnych maluchów. Nowy lokal na parterze przy ulicy 1 Maja będzie większy i wygodniejszy niż ten dotychczasowy na drugim piętrze.

Łańcuch ludzi dobrej woli

Podczas sobotniej uroczystości Dorota Sztorc podkreśliła, że po ubiegłorocznej wstępnej rozmowie z panią Alicją, podczas której pytała o cele i potrzeby prowadzonego przez nią ośrodka, nie miała już żadnych wątpliwości, że właśnie kierowana przez nią organizacja powinna być tegorocznym beneficjentem Balu Londyńskiego. – Z panią Alicją współpracowało nam się przez blisko rok fantastycznie, rzadko spotyka się osoby tak oddane swojej pracy, tak zaangażowane na rzecz podopiecznych. Równie świetny jest cały jej zespół – podkreśliła.

Dorota Sztorc zwróciła się ze specjalnymi podziękowaniami także do prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej –Stepaniak, prorektor UO. – Pani profesor od początku naszej akcji związanej z pomocą dla opolskich dzieci otoczyła nas opieką, służyła wsparciem, pomocą i radą – powiedziała. – Jestem dumna, że jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, tak prężnie rozwijającej się uczelni – stwierdziła.

Wielką pomoc okazała również opolska pracownia architektoniczna RAW Studio, gdzie powstał – nieodpłatnie – całkowity projekt przebudowy i adaptacji lokalu. – Zakładając pracownię obiecaliśmy sobie z żoną, że jeśli będziemy się angażować charytatywnie, to przede wszystkim na rzecz  dzieci – mówił nam Radosław Wanago, architekt, który opracował funkcjonalne rozwiązania w nowej, przebudowywanej siedzibie.

Alicja Krukowska jeszcze w tym roku planuje rozpoczęcie prac remontowych, a w przyszłym przenosiny ośrodka do nowej siedziby. Pod opieką organizacji jest około 150 dzieci i młodzieży z całego województwa, od niemowląt po osoby w wieku emerytalnym.

Goście, goście…

Na uroczystości w Mosznej pojawiło się wielu gości – pracownicy ośrodka (m.in. lekarze, psycholodzy), podopieczni i ich rodziny korzystające z terapii, przedstawiciele instytucji, które wsparły polonijne przedsięwzięcie.

Tegoroczny Bal Polski odbył się 3 lutego w Londynie. Jego patronem został ambasador Polski w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki, a gościem honorowym była senator Anna Maria Anders (jej ojciec był pierwszym patronem balu emigracji). Obecni byli również ambasador Węgier – Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Earl of St. Andrews i Countess of St. Andrews, lord i lady Belhaven i Stenton oraz Ryszard Kornicki – przewodniczący Komitetu Pomnika Lotników Polskich.

Bal, podczas którego odbyła się aukcja dzieł sztuki, poprowadziła Joanna Moro. Wystąpił na nim Grzegorz Wilk z zespołem Wolf Band oraz Magdalena Tul.

Alicja Krukowska podczas uroczystości na zamku w Mosznej dziękowała z serca organizatorom balu, wszystkim, którzy przekazali na licytację obrazy, rękodzieło, vouchery itp.

Na zdjęciu od lewej: Marlena Anderson i Dorota Sztorc – członkinie komitetu organizacyjnego Balu Polskiego w Londynie oraz Alicja Krukowska.

47 Bal Polski DJ Waldemar Rudnik – Tempo Entertainment

DJ Waldemar Rudnik (Tempo Entertainment)

Zaproszenie do współpracy przy 47 Balu Polskim jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem oraz zaszczytem. Będzie mi niezmiernie miło zabrać Państwa w muzyczną podróż w klasyczne przeboje lat 60, 70 oraz przeboje lat współczesnych. Gwarantuję doskonałą zabawę.

Tempo Entertainment 3 lata temu założyło małżeństwo Magdalena i Waldemar Rudnik. Wspólna pasja do muzyki, energia do stworzenia dobrej zabawy pozwoliła na uczestnictwo firmy w organizacji życia rozrywkowego Polaków na emigracji. Przyjęcia urodzinowe, imprezy tematyczne, nagłaśnianie koncertów czy udział w największych imprezach polonijnych m.in: Wybory Mistera Polski UK & Ireland, Wybory Miss Polski UK & Ireland oraz organizacja Gitarowego Rekordu Guinnessa to wydarzenia, którymi może pochwalić się firma. Bogate zaplecze techniczne sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego pozwala spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zachęcamy do zakupu biletów na prestiżowy 47 Bal Polski i do dołączenia do wspólnej zabawy.

Moniuszko Midnight Aria – Łukasz Karauda

 

Lukasz Karauda

Łukasz Karauda-śpiewak operowy, bas baryton.
Absolwent prestiżowej uczelni Royal Welsh College of Music and Drama, którą ukończył z wyróżnieniem.
Zdobywca stypendium Królowej Elżbiety II.
Zwycięzca 201E; 5th Kurpiniski Polish National Voice Competition 201D;.
Zwycięzca  konkursu  201E;The Music in the Vale Young Singer of the Year 201D; (Senior Category) w 2013 r.
Finalista  201E;Ian Stoutzker Prize 2013 and the Percy Gould Cup 201D; dla najbardziej obiecującego męskiego solisty. Współpracował z tak znanymi artystami jak: John Fisher, Gerald Martin Moore, Teresa Żylis-Gara oraz Bryn Terfel.
We wrześniu 2018 roku zaśpiewa na Zamku Królewskim w finale konkursu “Złote głosy”.

 

Polish bass-baritone Lukasz Karauda made his professional operatic début in 2014 performing the role of Flora’s Servant in Glyndebourne’s touring production of La Traviata. He subsequently sang the role of Zaretsky and covered the Title Role for Grange Park Opera’s 2015 production of Eugene Onegin. He was also a member of the chorus for Grange Park Opera’s production of Fiddler on the Roof starring Sir Bryn Terfel as Tevye, which was also performed as part of the 2015 BBC Proms series at the Royal Albert Hall.

In the 2015/16 season he covered the Title Role in Don Giovanni and Nello in Donizetti’s Pia de’ Tolomei for English Touring Opera, Escamillo in a concert performance of Carmen at the 2016 Llangollen International Musical Eisteddfod with the Orchestra of Welsh National Opera, Bartley in Riders to the Sea for Wexford Festival Opera and most recently, Colline in La Bohéme for Diva Opera.

Performing highlights include singing the roles of Sciarrone and Jailer, with Sir Bryn Terfel as Scarpia, in a special semi-staged concert performance of Tosca with the Orchestra and Chorus of Welsh National Opera at the Wales Millennium Centre, Cardiff as part of Sir Bryn Terfel’s 50th birthday celebrations. Concert highlights to date include Verdi’s Requiem at Brecon Cathedral.

Lukasz began his vocal training at the Academy of Music in Lodz, Poland with Wlodzimierz Zalewski before graduating with distinction from the M.A. Opera performance course at the Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff, under the tuition of Eric Roberts.

During his final year of undergraduate studies, he won the first prize in the 5th Kurpinski Polish National Voice Competition, sang the Title Role in Puccini’s Gianni Schicchi at the Lodz Theater.

His studies at RWCMD were fully funded by the Leverhulme Scholarship and Jenkins Phillips Scholarship, with generous financial support from Chris Ball. Prizes included the Lee Freeman Memorial Prize, prize-winner at the 2013 Mozart Singing Competition and a finalist in the Ian Stoutzker Prize, 2013. Whilst at RWCMD, he performed the roles of Figaro in Le nozze di Figaro, Junius in The Rape of Lucretia and Steward in Jonathan Dove’s Flight. He also sang Dancaïre, Morales and Zuniga in Carmen at the St Magnus Festival in Scotland, Tarquinius in a devised programme entitled Britten’s Women at the Bath Festival and Hel Helson in Paul Bunyan for Welsh National Youth Opera at the Wales Millennium Centre, Cardiff.

Lukasz is a recipient of a Bryn Terfel Foundation award and recently won the title of ‘Most Promising Singer’ at the 2016 London Welsh ‘Young Welsh Singer of the Year’ competition.

In April 2019 Lukasz will be performing in Billy Budd at the Polish National Opera, Warszawa. Teatr Wielki.

Mazury

Tickets for 47 Bal Polski are on sale, Mazury Polish Folklore Song and Dance Group will be leading the Polonaise after the champagne reception and Polish folk song and dance entertainment during dinner.

47 Bal Polski Menu

19:00-19:45 Champagne Reception

20:00 Dinner | Kolacja

Starters | Przystawki

Live Auction will be held after the starters.

Mains | Danie główne
Dessert | Deser
1/2 bottle Wine per person
Coffee and Petit Fours

We are committed to offering a wide range of culinary and dietary options for our Guests. When your table host books your tickets please specify vegetarian, food allergies or your dietary requests to: Ewa Cross, 47th Bal Polski Organising Committee Secretary info@balpolski.org.uk.

The Menu for 47 Bal Polski to be announced.