We have a limited number of tickets for this magical night. Tickets can be reserved and purchased now!

Tables are available in rounds of 10 at £1,750
www.klocinski.com www.skattski.com

Your ticket includes:

  • Champagne Reception
  • Three course meal with half a bottle of wine, water, coffee and petits fours
  • Entertainment
  • Dancing until 2am.

 

 

46 Bal Polski tickets are sold in tables of 10 at £1,750 or £175 per person. We have only 300 tickets available. Tickets will be on sale up to 15th January 2018 or until sold out.

Ceny biletów Stolik 10 osob. £1,750 lub £175 od osoby.
Dostępnych jest 300 biletów. Płatności będą przyjmowane do 15 stycznia 2018. Bilety zostane wysłane w połowie stycznia.

Reserve your ticket by contacting Ewa Cross Secretary at info@balpolski.co.uk or using the reservation form below

Please note there is a strict dress code.

TICKETS | TERMS AND CONDITIONS

Cancellations
Please note that we cannot offer refunds on any tickets purchased.

Tickets
Tickets will be sent to the Party Host ONLY. They will be sent out in first week in January 2017 or sooner. Please show your ticket for entry.

Dress Code
The Committee reserves the right to refuse entry to anyone incorrectly dressed (click here to see dress code), without a ticket or behaving in an appropriate  manner. No refunds will be issued in these instances.

For more details please click here.

Secretary | Sekretarz 46th Bal Polski OrganIsing Committee   info@balpolski.org.uk

W cenę biletu wchodzą:

Powitalna lampka szampana
Posiłek z trzech dań, pół butelki wina, woda, kawa i ciasteczka
Rozrywki
Taniec do 2-giej nad ranem

Anulowanie rezerwacji
Nie oferujemy zwrotu kosztów za zakupione bilety.
Bilety
Bilety zostaną wysłane wyłącznie Gospodyniom. Zostaną wysłane najpóźniej w połowie pierwszego tygodnia stycznia 2018 r. Przy wejściu konieczne będzie okazanie biletu.
Obowiązujący strój
Komitet zastrzega sobie prawo odmowy wejścia osobom ubranym nieodpowiednio (kliknij tutaj, aby zobaczyć obowiązujący strój), nie posiadającym biletu lub zachowującym się nieodpowiednio. W takich przypadkach nie zostaną zwrócone koszty biletu.