the fourth revolution of humanity includes everyone

„Digital Human” by Chris Skinner

 

Digital Human omawia czwartą faze rozwoju ludzkości. Pierwsza epoka  to stawanie sie czlowiekiem gdzie homo sapiens dominowalo dzięki zdolności tworzenia wspólnych wierzeń. Druga epoka to stworzenie cywilizacji , w ktorej wykreowalismy  pieniądze; a trzecia przypada na czas  gdy stalismy sie komercyjni i stworzyliśmy banki.

W czwartej obecnej epoce ludzkości technologia okazuje się  tak wszechobecna w naszym życiu, ze zmieniamy zachowania i stajemy się  ludźmi cyfrowymi. Sposób, w jaki cyfrowi ludzie odnoszą się do siebie nawzajem, jest rewolucją. Zmienia sie sposób, w jaki rozmawiamy, handlujemy i przeprowadzamy transakcje, a co z tym idzie sposob w jaki tworzymy biznes, nawiązujemy przyjaźnie i kochamy się. Ta nowa książka bada sposób, w jaki zmieniają się relacje międzyludzkie i biznesowe w erze cyfrowej. Dostarcza rowniez  swietna  lekcje na temat tego, jak przekształcić istniejące firmy w firmy cyfrowe związane z cyfrowymi ludzkimi klientami.

Książka kończy się pierwszym na świecie angielskim, obszernym studium przypadku chińskiej firmy Ant Financial, swiatowego giganta zajmujacego  się przetwarzaniem płatności i siłę ktora stoi za Alibabą.

Jeżeli chcą Państwo jako pierwsi przecztać tę fascynującą książkę Chrisa Skinnera, prosimy licytować na naszej Cichej Aukcji. Szczęśliwy zwycięzca otrzyma autograf jeszcze w trakcie Balu.

The Financial Services Club Poland launched at an event hosted by the British Embassy Warsaw in April 2013. It has its next meeting at The Banker’s Club, ul. Smolna 6, Warsaw on April 5 2018, focused upon the key European financial market regulations being implemented over the next eighteen months.

The Financial Services Club was founded in 2004 in London, and operates in 8 countries across Europe including England, Finland, Iceland, Norway, Poland, Scotland, Slovakia and Sweden. The Financial Services Club holds over sixty meetings a year, and gathers the most senior bank and technology attendees to debate the future of banking and insurance. The Financial Services Club offers an excellent opportunity for Poland to work closely with the UK in the development of a sustainable financial services market.

If you would like more information on the Financial Services Club, please contact chris.skinner@fsclub.net. Chris Skinner is Chairman of the Financial Services Club and writes a blog every day on the future of money at www.thefinanser.com. He is also the author of many books including the best-selling Digital Bank, ValueWeb and his newest book released in March 2018, Digital Human, which he has kindly donated to the silent auction this evening. If you want to be the first to read his new bestseller before everyone else, bid for the book and he will personally sign it for you this evening.

If you want to be the first to read Chris Skinner’s new bestseller before everyone else, bid for the book and he will personally sign it for you this evening.

Digital Human discusses the fourth age of humanity. The first age was becoming human, with homo sapiens dominating thanks for our ability to create shared beliefs. The second age was becoming civilized, when we created money; and the third age was becoming commercial, when we created banks.

In this fourth age of humanity, technology is proving to be so pervasive in our lives that we are changing behaviors and becoming digital humans. The way digital humans relate to each other is a revolution. It is changing the way in which we talk, trade and transact and changing the way in which we make business, make friends and make love. This new book explores the way in which human and business relationships are changing in this digital age, and provides clear lessons in how to evolve existing businesses to be digital businesses relating to their digital human customers.
The book concludes with the world’s first in-depth English case study of the Chinese company Ant Financial, the largest payments processing company on Earth and the power behind Alibaba.