Uchwałą Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 czerwca 2018r., z dniem 1 września 2018 roku przy ulicy Osiedlowej 7 w Łabuniach rozpoczął swoją działalność Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, który zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Dom przeznaczony jest również dla dziewcząt niepełnoletnich w ciąży oraz w okresie okołoporodowym. Dom posiada 15 miejsc.

Deczyją Komitetu Organizacyjnego, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży będzie beneficjętem środków zebranych podczas Balu Polskiego.

Poniżej przedstawiamy list jaki do Komitetu Organizacyjnego wystosowała dyrektor Pani Anna Boć-Bil.