The Polish Bakery

 

The Polish Bakery was founded in 2003 and we are the oldest Polish bakery in the UK. We are a traditional company and attach a great importance to the quality of our bread. Just like we care about the family, we take care of our bread.

The Polish Bakery powstała jako firma rodzinna w 2003 roku w Londynie. Dziś jesteśmy najstarszą polską piekarnią na rynku brytyjskim. Jako firma z tradycjami, przykładamy dużą wagę do jakości naszych wypieków. Tak samo jak o rodzinę, dbamy o nasz chleb

We are proud of our

Award Winning Recipes

The Master Baker is proud of his heritage, but even more proud of the fact that his inspiration has succeeded in bringing hundreds of years of Polish baking tradition to Britain, and that now a new population is enjoying his passion.

The Polish Bakery powstała jako firma rodzinna w 2003 roku w Londynie. Dziś jesteśmy najstarszą polską piekarnią na rynku brytyjskim. Jako firma z tradycjami, przykładamy dużą wagę do jakości naszych wypieków. Tak samo jak o rodzinę, dbamy o nasz chleb

At the heart of everything we do

Our Mission

The heart of every culture is a good loaf of bread, and we use only the best natural ingredients to produce ours. Our award winning Master Baker jealously guards his sourdough recipe, and the proportions of the other ingredients are closely monitored to produce our finest loaves.

Thanks to the best quality products and the highest standard of production we are able to deliver, every day, the best tasting traditional Polish sourdough bread into British hands. Our sourdough bread gains an increasing number of British supporters, who once having tried our bread, discover the amazing taste, smell and texture and return to it on a daily basis.

Nasza Misja 

Odwołując się do serca każdej kultury, której podstawą jest chleb, wykorzystujemy najlepsze, tylko naturalne składniki do produkcji naszego chleba. Nasz wielkorotnie nagradzany Mistrz Piekarz zazdrośnie strzeże receptury zakwasu i odpowiednich proporcji innych, tylko naturalnych i najlepszej jakości składników.

Dzięki trosce o najlepszą jakość produktu i najwyższy standard produkcji codziennie dostarczamy do rąk mieszkańców Wielkiej Brytanii najlepszy w smaku tradycyjny polski chleb na zakwasie, który zdobywa coraz większe grono zwolenników wśród Brytyjczyków, którzy raz spróbowawszy naszego chleba, zwiedzeni jego smakiem, zapachem i teksturą, wracają do niego w swojej codziennej diecie.

WOULD YOU LIKE THE CHANCE TO WIN A VOUCHER FOR A 2KG CAKE | TORT?

Come to Bal Polski!

46 Bal Polski + Zapraszamy