Salon Marlen Visage ufundował vouchery wartości 50 GBP każdy. Dziękujemy za wsparcie 48 Balu Polskiego.