The Fountain.  Olga Pelipas

90 x90 Acrylic

Into the sunshine,
Full of the light,
Leaping and flashing
From ‘morn till night!

The Fountain
James Russell Lowell

In her paintings Olga Pelipas seeks to develop a theme of female beauty and harmony of nature and as a symbol of the holy mystery of life. She works in the technique of acrylic and oil paintings with different textures.

 

Urodziłam się na Krymie w 1988…

Od dzieciństwa marzyłam, by zostać w przyszłości malarką lub projektantką. Gdy byłam dzieckiem moja mama często zabierała mnie na wystawy do różnych muzeów i galerii. Już wtedy zachwycałam się malarstwem. Rodzice wspierali moje zainteresowania sztuką i zapisali mnie do szkoły plastycznej. Potem studiowałam Kolegium Artystycznym na Krymie

Dalszą edukacje artystyczną kontynuowałam na ASP w Charkowie. Studiowałam na Wydziale Grafiki(Ilustracja książkowa) i na Wydziale Malarstwa Muralowego.

Trudno określić w  jakim stylu maluję. Inspiruje mnie sztuka secesyjna.

W swojej twórczości próbuję rozwijać temat piękna i harmonii kobiety. żeńska postać występuje jako alegoria natury.  Szczególnie jest mi bliski antyczny obraz bogiń, opiekujących się różnymi elementami przyrody.

Ciągle eksperymentuję z różnymi sposobami malarstwa. Zwykle maluje farbami akrylowymi, a wykorzystanie różnych lakierów pomaga mi osiągnąć efekt laserunku.

W swoich pracach łącze naturalistyczne postacie kobiet z abstrakcyjnym tłem. Nie boję się użyć grubej warstwy faktur z prawie rzeźbionych elementów za pomocą różnych past strukturalnych.

Praca odbywa się dość spontanicznie. Zaczynam pracować na płótnie, tylko staram się od razu sobie wyobrazić, w jakiej kolorystyce będzie praca. Proces można porównać z mozaiką, szczegóły fabuły buduję według złożonego schematu rzetelnie dobierając kolory.

Olga Pelipas(1988)

 

W latach 2003-07 studiowała w Kolegium artystycznym na Krymie. 2007-13 studiowała w Akademii Wzornictwa i Sztuk Pięknych w Charkowie, Ukraina (Malarstwo monumentalne)

 

Wystawy :

2000 wystawa sztuki “World without dark colors” ekspozycja Ukrainy na wystawie światowej

“Expo-2000” Hanower, Niemcy.

2007-2013 wystawy zbiorowe w Związku Artystów Plastyków(w Charkowie i na Krymie, Ukraina,

2009 Festiwal “Street art” Charków , Ukraina

2011 “Triennale młodych twórców” (zajęła trzecie miejsce ) w Muzeum Sztuki na Krymie, Ukraina

2012 Projekt artystyczny “Żywa ściana” galeria “Maestro” Charków, Ukraina

2012 wystawa indywidualna “Ser na całym świecie” galeria “Kostyurinskiy Pereulok  ” w Charkowie, Ukraina

2015 “Przyjaciele vkontakte” (zajęła pierwsze miejsce ) galeria “Kostyurinskiy Pereulok  ” w Charkowie

2016 “The HF ArtsFest 2016”   POSK Gallery: “Eastern European Art” Londyn, Wielka Brytania

2014-2017 udział w Aukcjach Młodej Sztuki w Desa Unicum i Sopockim Domu Aukcyjnym, Art. in House, Pragalaria, Xanadu Warszawa

2017  45 Bal Polski w Londynie

2017 Plener Malarski „Barwy Wschowy 2017”

Obrazy są w prywatnych kolekcji w Polsce, Ukrainie, Niemczech, Francji, Australii

 

 

 

ENG

 

I was born in the Crimea in 1988…

Since my childhood I’ve dreamed  to become an artist or designer. When I was a child, my mother often took me to exhibitions in museums and galleries. Even then I admired art and painting. My parents supported my interest in art and sent me to art school. Further art education I continued in the Kharkov State Academy of Design and Arts at the Department of Graphics and the Department of Monumental Painting. It’s hard for me to determine in which style I’m painting. The art of the Secession inspires me.

In my work I try to develop the theme of beauty and harmony of a woman. A female figure appears as an allegory of nature. I’m close to the image of ancient goddesses who are responsible for the various elements of nature.

In my paintings I combine naturalistic figures of women with decorative background. I create different textures and effects using various structural pastes. Work on the picture is quite unpredictable. I start painting right on the canvas, just at once I try to imagine in what color the picture will be. the process can be compared to mosaic section- details I build on a complex scheme, carefully selecting colors.

I’m always experimenting with different ways of painting. I usually paint with acrylic paints and the use of different varnishes helps me to achieve a glazed surface.

Olga Pelipas

Born in Crimea (Ukraine) in 1988. She graduated from Kharkiv State Academy of Design and Arts (former Kharkiv Institute of Industrial Arts) in 2013- chair of Mural Painting,2011- chair of Book Illustrations.

She graduated from the Crimean Art College in 2007.

Exhibitions:

2000 Exhibition of art of the “World without dark colors” in the exposition of Ukraine at the International Forum “Expo-2000”, Hannover, Germany

2007-2015 Regional exhibitions in Ukraine

2009 Street Art Festival in Kharkov Ukraine

2011 “Triennial of Young Artists”( won third place) in Simferopol Art Museum, Crimea , Ukraine

2012 Personal exhibition in Kharkiv, Ukraine

2015 “Friends in vkontakte” (won the first prize) Kostyurinskiy Pereulok Gallery , Kharkiv, Ukraine

2016 “The HF ArtsFest 2016″   POSK Gallery: “Eastern European Art” London Great Britain

2014-2017 Young Art Auctions , DESA Unicum and Sopocki Dom Aukcyjny, Art. in House, Pragalaria, Xanadu  Warsaw Poland

2017 The 45th Polish Ball in London

 2017 En plein air “Colours of Wschowa” Poland

Works in Private Collections in Poland, Ukraine, Germany, France, Australia

The Fountain has been commissioned for and donated to 46 Bal Polski Live Auction.

Dziękujemy Pani Pelipas!

Come to 46 Bal Polski and join in the bidding for this beautiful, luminous painting.

46 Bal Polski + Zapraszamy