47 Bal Polski tickets will soon be on sale. Follow us for more news.

46 Bal Polski was held on 3rd February 2018 and we raised £40,00 for Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Słuchu Opole

 • Prowadzimy rehabilitację słuchu i mowy wobec osób z uszkodzonym słuchem w różnym wieku – najmłodszy pacjent ośrodka miał 3 tygodnie, a najstarszy 87 lat
 • Opieką objęte są także dzieci ze sprzężonymi wadami rozwojowymi oraz dzieci słyszące rodziców niesłyszących
 • Podopieczni objęci opieką:
 • 150 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (stała, cykliczna rehabilitacja słuchu i mowy)
 • 30 dorosłych z uszkodzonym słuchem powyżej 18 r. ż. (stała, cykliczna rehabilitacja słuchu i mowy)
 • 30 dzieci słyszących rodziców niesłyszących (stała, cykliczna rehabilitacja sluchu i mowy)
 • 90 pacjentow w różnym wieku (okresowe kontrole słuchu, zaopatrzenie w aparaty sluchowe, wkładki uszne)
 • 30 dzieci z wadami wymowy
 • W ramach działań placówki oferujemy nie tylko standardowe zajęcia logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne, ale także turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży, arterapię, logorytmikę i naukę języka angielskiego.Dodatkowo oferujemy:
  • terapię rodziny i przygotowanie rodziców do pracy z dzieckiem
  • wychowanie słuchowe i trening słuchowy
  • rehabilitację słuchową osób dorosłych z implantem ślimakowym
  • szkolenia dla rodziców i nauczycieli
  • rehabilitacja w domu rodzinnym dziecka do 2 roku życia oraz wszystkich dzieci ze sprzężonymi wadami

 

Obecnie zajmowany przez nas lokal znajduje się na 2 piętrze –stanowi to bardzo duże utrudnienie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, matek z małymi dziećmi i osób starszych. Wejście na górę jest czasem w ogóle niemożliwe. Konstrukcja budynku nie pozwala na zamontowanie windy.

Z braku innej możliwości gabinet diagnostyczny i gabinet lekarski znajdują się w tym samym pomieszczeniu. Nie ma umywalek w gabinetach. Toaleta jest wspólna dla pacjentów i personelu. Brakuje pokoju socjalnego. Brakuje wentylacji w pomieszczeniach.

Zalecenia Ministra Zdrowia wyraźnie nakazują wszystkim placówkom medycznym dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych i ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Niespełnienie tych zaleceń może spowodować odwołanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i tym samym uniemożliwić nam dalszą działalność.

Ośrodek nasz prowadzi działalność niekomercyjną na rzecz osób niepełnosprawnych. Wszystkie środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową. Nie mniej jednak podlegamy takim samym prawom i obowiązkom co placówki komercyjne.

W roku 2009 pozyskaliśmy z Urzędu Miasta Opola lokal o powierzchni 100 m² znajdujący się w Opolu, ul. 1 Maja 17 na wysokim parterze. Sąsiaduje on z lokalem zajmowanym przez Opolski Oddział Polskiego Związku Głuchych ,ul. 1 Maja 21, oficyna.

Zarząd Oddziału wyraził zgodę na odstąpienie nam swojego lokalu i gotowy jest na przeniesienie swojej działalności do lokalu, obecnie zajmowanego przez nas.

Dzięki temu uzyskalibyśmy lokal o powierzchni 230 m².

Niestety, wszystkie pomieszczenia lokalu przy ul.1 Maja 21 oficyna wymagają kapitalnego remontu. Lokal nie był remontowany od co najmniej 50 lat. Dotychczas udało nam się pokryć koszt wymiany okien z środków   własnych .

Ostatnie lata przynosiły nam duże straty finansowe z powodu mniejszego dofinansowania, toteż nie możliwa była kontynuacja prac remontowych.

W roku 2014 zwróciliśmy się do duńskiej fundacji o przyznanie dotacji na remont lokalu. Fundacja Oticon przyznała nam 260 000,00   DKK czyli ok. 150 000,00 PLN pod warunkiem zapewnienia pozostałej kwoty na remont.

 

Jak finansujemy działalność Ośrodka

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia (60%)

Ambulatoryjne świadczenia w otolaryngologii i logopedii

Zaopatrzenie w środki pomocnicze (aparaty słuchowe, wkładki uszne, systemy wspomagające słyszenie)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (37%)

Projekt “Od Dźwięku do Słowa” mający na celu zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Rehabilitacja ciągła w placówce

Darowizny (3%)

Wpłaty na cele statutowe

Wpłaty z 1% wynikające ze statusu Pożytku Publicznego

 

Możemy stracić kontrakt z NFZ (60% naszego budżetu), który pozwala na funckjonowanie naszej placówki.

 

 

Na dzień dzisiejszy nasza placówka nie spełnia wymogów Ministra Zdrowia, które nakazują placówką medycznym dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych i ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Pozyskaliśmy nowy lokal, który mieści się na parterze. Niestety, potrzebuje on gruntownego remontu.

Zabezpieczyliśmy 50% funduszy na remont lokalu. Walczymy o pozyskanie dalszych 50% żeby rozpocząć projekt.

Prosimy Was o pomoc w kontynuowaniu naszej pracy

Calkowity koszt projetku PLN 300,000

Dunska Fundacja Oticon przyznala ok PLN 150,000 (DKK 260,000) pod warunkiem zapewnienia pozostalej kwoty na remont.

Szczegolowy koszt projektu:

Centralne ogrzewanie PLN 40,000

Instalacje wodne i kanalizacyjne PLN 30,000

Instalacje elektryczne PLN 15,000

Wymiana drzwi PLN 30,000

Przebudowa ścian, tynkowanie, malowanie PLN 50,000

Wymiana podłóg PLN 30,000

Łazienki PLN 40,000

Inne koszty związane z remontem (wywóz gruzu, podłączenie internetowe, sprzątanie, nadzór prac) PLN 25,000

Dźwig/podnośnik PLN 40,000