Dom Dziecka w Przybysławicach

47 Bal Polski zbiera fundusze na niezbędny remont w Domu Dziecka w Przybysławicach położonym w powiecie lubelskim we Wschodniej Polsce.

Dom Dziecka w Przybysławicach…

… położony jest w Gminie Garbów w powiecie lubelskim. Rozpoczął swoją działalność 1.09.1953 roku. Dom przeznaczony jest dla 44 wychowanków mieszkających w dwóch budynkach, obecnie w placówce przebywa 41 podopiecznych. Jest to tradycyjny dom na wsi, posiadający działkę ogrodniczą oraz małe przydomowe gospodarstwo. Warunki życia dzieci oraz organizacja grup wychowawczych przypominają formy rodzinne. Wychowawcy realizują system patronacki nad dziećmi, to znaczy w sposób szczególnie indywidualny opiekują się grupą 5 wychowanków. Sposób opieki i wychowania prowadzony jest wg opracowanego dla każdego dziecka indywidualnego programu pracy.

Warunki mieszkalne dla wychowanków

Dom dziecka może znajdować się w budynku posiadającym pokoje mogące pomieścić 1-3 osób. Pokoje te muszą posiadać właściwe oświetlenie oraz miejsce do przechowywania rzeczy osobistych wychowanka, a także  miejsce do własnej, cichej nauki. Pokoje muszą być o takiej powierzchni, aby było możliwe swobodne korzystanie z wyposażenia, jakim są: tapczan lub łóżko, lampka nocna i szafka, własna szafa lub miejsce w szafie na przechowywanie obuwia i odzieży dostosowanej do pory roku, miejsce na rzeczy osobiste oraz zabawki. Budynek, w którym mieści się placówka musi posiadać łazienki wraz z miejscem do prania i suszenia ubrań. Ilość łazienek musi być taka, aby możliwe było korzystanie z nich w sposób, który zapewnia intymność i jest zgodny z zasadami higieny. W budynku placówki musi znajdować się jadalnia, pokój gościnny, wyposażenie do zajęć sportowych i terapeutycznych,  kuchnię ( jeśli wymaga tego organizacja placówki), pokoje do wypoczynku zaopatrzone w książki, stoliki i krzesła, telewizor, gry i zabawki. Nie mniej niż jedno takie pomieszczenie na 14 dzieci. Dodatkowo dzieciom w takiej placówce należy zapewnić aneksy kuchenne – nie mniej niż jeden na 14 dzieci. Łazienki w naszej placówce wymagają generalnych remontów i modernizacji.

 

 

https://www.ddprzybyslawice.pl/