Związek Sue Ryder z Polską rozpoczął się podczas drugiej wojny światowej kiedy służyła w polskiej sekcji Kierownictwa Operacji Specjalnych. Tam zetknęła się z odwagą i determinacją polskich cichociemnych, przerzucanych do okupowanej Polski. To od nich dowiedziała się o ogromie ludzkiego cierpienia wyrządzanego przez Niemców na okupowanych przez siebie terenach. To było początkiem jej wieloletniej przyjaźni z Polską i Polakami. Stwierdziła kiedyś, że „czuje się Polką z wyboru”. Kiedy otrzymała tytuł Damy Wielkiej Brytanii wybrała sobie tytuł Lady Ryder of Warsaw na cześć swojej przybranej ojczyzny. W ostatnim roku swojego życia założyła Bouverie Foundation (obecnie The Lady Ryder of Warsaw Memorial Trust), która do chwili obecnej kontynuuje działalność charytatywną, rozpoczętą przez Sue Ryder wiele lat wcześniej, szczególnie w Polsce, w Lourdes i we Włoszech.