Informacja o biletach

  Ceny biletów

£1,900 za stolik lub £190 od osoby

Dostępnych jest 300 biletów / 30 stolików 10-cio osobowych. Płatności będą przyjmowane do 15 stycznia 2019. Bilety zostaną wysłane 22 stycznia 2019.

Na Balu obowiazuje strój wieczorowy. Długie suknie balowe dla Pań i smoking dla Panów.

Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

Płatność drogą elektroniczną:

Bank: RBS

Nazwa konta: Bal Polski CIC

Sort Code: 83 04 25

Nr konta: 19256468

Lub czekiem:

BAL POLSKI CIC, POSK 238-246 King St, London W6 0RF

Proszę zamieścić swoje nazwisko jako referencje zapłaty i potwierdzić płatność drogą elektroniczna na adres mailowy: info@balpolski.org.uk

Regulamin

Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

Na Balu obowiazuje strój wieczorowy. Dlugie suknie balowe dla Pań i smoking dla Panów.

Komitet ma prawo odmówienia wstępu osobom nie przestrzegającym regulaminu stroju wieczorowego, bez biletu, osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, osobom zachowującym się w sposób niestosowny lub narażający na niebezpieczeństwo innych gości.

Rezerwacje, które nie zostały zapłacone w terminie podanym przez Komitet Organizacyjny Balu ulegają anulowaniu.

Termin zaplaty za zarezerwowane bilety ustalany jest indywidualnie.

W przypadku rezerwacji osoba rezerwujaca bilety wyraża zgode na kontakt ze strony Komitetu Organizacyjnego na podany adres emailowy.

Komitet Organizacyjny nie prowadzi sprzedaży biletów w dniu Balu.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: POSK lub za pośrednictwem internetu: info@balpolski.org.uk.

Regulamin może ulec zmianie.

Organizatorem 47 Balu Polskiego jest Bal Polski CIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Anglii i Walii nr 10030373. Siedziba: 240 King Street, Hammersmith, Londyn, W6 0RF. Zarejestrowana jako firma działająca na rzecz społeczności.

We wszystkich kwestiach związanych z przebiegiem Balu, a nie należących do kompetencji The Hurlingham Club, ostateczne decyzje podejmuje przewodnicząca Balu.

Niniejszy regulamin został sporządzony w jezykach polskim i angielskim, przy czym wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane na podstawie tekstu angielskiego.

W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa angielskiego.

Komitet Organizacyjny 47 Bal Polski