19:00

Otwarcie Balu | Champagne Reception –  Rozpoczęcie Cichej Aukcji | Silent Auction commences – Drzewko Szczęścia | Lucky Dip

19:45

Polonez prowadzony przez zespół Mazury | Polonaise led by Polish Folk Song and Dance Group Mazury

20:00

Oficjalne otwarcie balu | Welcome speeches

20:15-22:00

Kolacja | Dinner Pierwsze danie | Starters – Aukcja | Live Auction – Danie główne i deser | Main course and dessert

22:00-22:30

Występ Mazury | Mazury Performance  –  Pierwszy Walc | First Waltz

22:30-02:00

Część taneczna | Swinging and Dancing to the London Swing Orchestra and DJ Rudnik