Komitet Honorowy

Komitet Honorowy

Lord i Lady Belhaven and Stenton
Lady Rose Cholmondeley
Pani Irena Delmar-Czarnecka
Dr Jan Falkowski
Pani Barbara Kaczmarowska Hamilton
Pan Paweł Mes
Pani Joanna Młudzińska
Lady Camilla Panufnik
Dr i Pani J Przybylscy
Baron i Baroness A Radvanszky
Lady Blanka Rosenstiel
Dr Jolanta Rzegocka
Princess Renata Sapieha
Pani Elżbieta Stanhope
Pani Ewa Stąsiek
Dr i Pani M Stella-Sawicki MBE

Komitet Honorowy Byłych Przewodniczących

Pani Anna Badowska
Pani Ewa Butryn
Pani Wiesława Hanke
Pani Krystyna Ostaszewska
Pani Anna Lichtarowicz-Piesakowska
Pani Jolanta Piesakowska-Jackson
Pani Małgorzata Sztuka