Jeśli nie możesz wziąć udziału w 48 Balu Polskim, ale chciałbyś ofiarować datek dla naszych Beneficjentów lub jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Przewodniczącą Marzeną Konarzewską: chair@balpolski.org.uk

Skarbnikiem Dorotą Sztorc: info@balpolski.org.uk

Sekretarzem Ewą Cross: info@balpolski.org.uk

Dziękujemy!