Zbieranie funduszy w trakcie Balu Polskiego

Wpływy z Balu są zawsze przekazywane na cele charytatywne. Przez ponad 20 lat Bal wspierał Skarb Państwa Polskiego na Uchodźstwie, a następnie Fundusz dla Polaków ze Wschodniej Polski. W ostatnich latach wspieraliśmy m.in .:
Polskie Towarzystwo Oświatowe
Bibliotekę Polską w Londynie
Polski Dziennik
Polską Misję Katolicką w Anglii i Walii
Stowarzyszenie Polskich Twórców za Granicą
„Syrena”, Polski Teatr Młodzieży
Obecne Polskie zespoły teatru młodzieżowego w Londynie
Polskie zespoły taneczne
Polski ruch harcerski
Fundusz Pomocy Medycznej dla Polski
Polski oddział St Johns Ambulance
Szpital Dziecięcy w Lublinie
Fundację Alina

Ośrodek w Laskach – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu w Opolu

Projekt dla Polonii
Alzheimers
Stroke Association
Rethink Mental Illness