Królewski Patronat

50. Bal Polski odbędzie się w obecności i pod patronatem jego Królewskiej Wysokości Księcia Kentu

Portret Księcia autorstwa Pani Barbary Kaczmarowskiej – Hamilton.