47 Bal Polski gromadzi fundusze, które przeznaczone zostaną na wydanie polskich wersji językowych filmów z informacjami o rodzinie.

Komitet Organizacyjny 47 Balu Polskiego zbiera fundusze, które przeznaczy na przetłumaczenie filmów fundacji Coram Family and Childcare Trust na język polski. Fundacja Coram poprzez swoje publikacje i materiały stara się pomagać rodzinom mieszkającym w Wielkiej Brytanii, udzielając im porad i informacji na temat opieki nad dziećmi.

 

Po udanej współpracy Balu Polskiego z Alzheimers Society, Stroke Association i fundacją Rethink Mental Health, również i w tym roku Bal Polski przeznaczy część zebranych funduszy na przetłumaczenie informacji z wiodących brytyjskich organizacji charytatywnych.

Jest to częścią inicjatywy Balu Polskiego Projekt dla Polonii: po zebraniu funduszy członkowie komitetu balowego biorą udział przy tworzeniu przetłumaczonych ulotek i materiałów, co pozwala danej organizacji charytatywnej lepsze poznanie potrzeb polskiej społeczności. Następnie promujemy przetłumaczone materiały w polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii.

„Musimy sprawić, aby opieka nad dziećmi była dostępna dla wszystkich”

Wielu rodziców w Wielkiej Brytanii nie może wrócić do pracy z powodu wysokich kosztów i niskiej dostępności opieki nad dziećmi. Ponadto wiele dzieci nie ma dostępu do profesjonalnej opieki nad dziećmi, która może rozwinąć ich potencjał zarówno w okresie wczesnego dzieciństwa, jak i dorastania. Wysokie koszty i brak przystępnych miejsc opieki najbardziej odczuwają rodziny znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

Strata jednej rodziny jest stratą dla nas wszystkich.

Dobra opieka nad dziećmi i zajęcia edukacyjne dla maluchów pomagają im w zmniejszaniu różnic między nimi samymi i ich rówieśnikami z zamożniejszych rodzin, a także pomagają rodzicom w podjęciu pracy, poprawiając mobilność społeczną dziś i w przyszłości.

Zapewnienie odpowiedniej opieki nad dzieckiem daje rodzicom szansę na dokonanie najkorzystniejszych wyborów dotyczących pracy i opieki, a gospodarce kraju daje niezawodną siłę roboczą i kształtuje umiejętności u dzieci, których potrzebują w przyszłym życiu.
W jaki sposób wprowadzamy zmiany?

Łączymy to, czego uczymy się na warsztatach z rodzinami z naszymi autorytatywnymi badaniami i wprowadzamy zmiany, prowadząc kampanię na rzecz rozwiązań, których rodzice chcą i potrzebują.