46 BAL POLSKI  Program Wieczoru  | The Evening’s Running Order

18:30

Otwarcie Balu – Champagne Reception

Arrive at Ballroom Entrance on Park Lane : Admittance strictly by ticket. Evening Dress and Ballgowns

Silver Gallery:  Pamiątkowa fotografia | Commemorative photography

Descend to Ballroom Balcony: Szampańskie Przyjęcie | Champagne Reception

Rozpoczęcie Cichej Aukcji – Silent Auction commences

Drzewko Szczęścia – Lucky Dip

19:00

Przybycie / Arrival – H.E. The Polish Ambassador – Dr Arkady Rzegocki

19:35

Występ – zespół folklorystyczny Młody Las

Performance by Polish Folk Song and Dance Group – Młody Las

19:45

Polonez prowadzony przez zespół folklorystyczny Młody Las

Polonaise led by Młody Las Polish Folklore Group

20:00

Oficjalne otwarcie Balu – przemówienia

Official opening of Ball – welcome speeches

20:15

Kolacja / Dinner

Pierwsze danie  / Starters

Aukcja / Live Auction

Danie główne i deser     Main course and dessert

Występ – zespół folklorystyczny Młody Las

Performance by Polish Folk Song and Dance Group – Młody Las

 

22:30

Pierwszy Walc – First Waltz

23:45

Losowanie Loterii – Centenary Grand Prize Draw

MIDNIGHT | PÓŁNOC

Zakończenie Cichej Aukcji –   Silent Auction Closes

02:00

Hymny Narodowe –   National Anthems

46 Bal Polski + Zapraszamy

Follow Us Śledź Nas !

45 Bal Polski news