19:00

Otwarcie Balu – Champagne Reception

Arrive at The Hurlingham Club security gate at Main Entrance : Admittance strictly by ticket and dress code. Evening Dress and Ballgowns

Pamiątkowa fotografia | Commemorative photography

Szampańskie Przyjęcie | Champagne Reception

Rozpoczęcie Cichej Aukcji – Silent Auction commences

Drzewko Szczęścia – Lucky Dip

19:15

Przybycie / Arrival – H.E. The Polish Ambassador – Dr Arkady Rzegocki

19:35

Występ – zespół folklorystyczny Mazury

Performance by Polish Folk Song and Dance Group – Mazury

19:45

Polonez prowadzony przez zespół folklorystyczny Mazury

Polonaise led by Mazury Polish Folklore Group

20:00

Toast wygłoszony za królowej Elżbiety II

A toast to her Majesty the Queen

Hymn Narodowy | National Anthem

 

Toast wygłoszony za Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

A toast to the President of the Republic of Poland

Hymn Narodowy | National Anthem

Oficjalne otwarcie Balu – przemówienia

Official opening of Ball – welcome speeches

20:15

Kolacja | Dinner

Pierwsze danie  | Starters

Aukcja / Live Auction

Danie główne i Deser  |  Main course and Dessert

During Kawa | Coffee and Petits four:

Występ – zespół folklorystyczny Mazury

Performance by Polish Folk Song and Dance Group – Mazury

 

22:30

Pierwszy Walc – First Waltz

23:45

Losowanie Loterii – Centenary Grand Prize Draw

24:00

Moniuszko Midnight Aria – Łukasz Karauda

00:30

Zakończenie Cichej Aukcji –   Silent Auction Closes

03:00

Hymny Narodowe –   National Anthems