The castle in Moszna is a stunning place. After a long drive through vast fields, nothing portends what is then revealed to our eyes. A huge fairytale castle emerges on the horizon. Restored with taste and sensitivity, it gives the impression that time has stopped, but all that without artifice. When we get closer, the building reveals to our eyes its details adorning the towers, namely – the head of a boar and also of a bear. Our admiration does not stop here. And yet nothing prepares us for what we will see inside.

The Moszna Castle (Polish: Pałac w Mosznej, German: Schloss Moschen) is a historic castleand residence located in a small village of Moszna, in southwestern Poland. The castle is one of the best known monuments of the Upper Silesian region and has been often featured in the list of most beautiful castles in the world.

Moszna Castle, zamek, moszna, bal polski, balpolski, 46 bal polski, jola piesakowska

The history of this building begins in the 17th century, although much older cellars were found in the gardens during excavations carried out at the beginning of the 20th century. Some of the those could have been remnants of a presumed Templar stronghold. After World War II, further excavations discovered a medieval palisade.

moszna castle, moszna zamek, bal polski, balpolski,A castle with a grand history.

The central part of the castle is an old baroque palace which was partially destroyed by fire on the night of April 2, 1896 and was reconstructed in the same year in its original form by Franz Hubert von Tiele-Winckler (the son of Hubert von Tiele-Winckler). The reconstruction works involved an extension of the residence. The eastern Neogothic-styled wing of the building was built by 1900, along with an adjacent orangery. In 1912-1914, the western wing was built in the Neo-Renaissance style. The architectural form of the castle contains a wide variety of styles, thus it can be generally defined as eclectic. The height of the building, as well as its numerous turrets and spires, give the impression of verticalism.[4] The whole castle has exactly ninety-nine turrets. Inside, it contains 365 rooms with a total floorage of 7,000 sq. m. and a cubic capacity of about 65,000 m3[5] The castle was twice visited by the German Emperor Wilhelm II. His participation in hunting during his stay at the castle was documented in a hand-written chronicle in 1911 as well as in the following year. The castle in Moszna was the residence of a Silesian family Tiele-Winckler who were industrial magnates, from 1866 until the spring of 1945 when they were forced to move to Germany and the castle was occupied by the Red Army. The period of the Soviet control caused significant damage to the castle’s internal fittings in comparison to the minor damage caused by WWII.

365 rooms, 99 towers

Zamek, zgodnie z fantazją Franza Huberta, ma 365 pomieszczeń i 99 wież, z których słynie. Powierzchnia wynosi 7 tys. m², a kubatura – 65 tys. m³.

Niespotykana architektura Zamku oraz rzadkie skupiska rododendronów przyciągają rokrocznie do Mosznej rzesze turystów.

W obiekcie odbywa się doroczne Święto kwitnącej azalii – w maju i czerwcu jest tu popularyzowana muzyka kompozytorów polskich i niemieckich, w czasie święta galeria prezentuje wystawy plastyczne, odbywają się tu również plenery malarskie.

W ogrodzie pałacowym odkryto na początku XX wieku fragmenty piwnic, które H. Barthel w 1929 roku utożsamił z zamkiem templariuszy, miał on łączyć się podziemiami z zamkiem w Chrzelicach. Po drugiej wojnie światowej podczas prac budowlanych natknięto się na ślady średniowiecznej palisady.

Początkowo członkowie rodu Tiele-Wincklerów mieli być chowani w krypcie pod zamkową kaplicą. Z uwagi na to, że panowała tam zbyt duża wilgoć, podjęto decyzję o przeniesieniu miejsca rodowych pochówków na mieszczący się w zamkowym parku cmentarz. Jest on udostępniony zwiedzającym.

 Moszna Castle

Frontal facade featuring neobaroquearchitectural styles.

After World War II the castle did not have a permanent owner and was the home of various institutions until 1972 when it became a convalescent home. Later it became a Public Health Care Centre for Therapies of Neuroses. Nowadays it can be visited by tourists since the health institution has moved to another building in the neighbourhood. The castle also has a chapel which is used as a concert hall. Since 1998 the castle housed a gallery in which works of various artists are presented at regular exhibitions.moszna castle, moszna zamek, balpolski, 46balpolski, 46 bal polski, jola piesakowska

Apart from the castle itself, the entire complex includes a park which has no precise boundaries and includes nearby fields, meadows and a forest. Only the main axis of the park can be characterised as geometrical. Starting from the gate, it leads along the oak and then horse-chestnut avenues, towards the castle. Further on, the park passes into an avenue of lime trees with symmetrical canals running along both sides of the path, lined with a few varieties of rhododendrons. The axis of the park terminates at the base of a former monument of Hubert von Tiele-Winckler. On the eastern side of the avenue there is a pond with an islet referred to by the owners as Easter Island. The islet is planted with needle-leaved shrubs and can be reached by a Chinese-styled bridge. The garden, as part of the whole park complex was restored slightly earlier than the castle itself. Preserved documents of 1868 state that the improvement in the garden’s aesthetic quality was undertaken by Hubert von Tiele-Winckler.

Historia

Moszna położona jest na szlaku komunikacyjnym łączącym Prudnik z Krapkowicami. Nazwa wioski pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Moschin, rodziny przybyłej do parafii Łącznik w XIV wieku. Jak głosi legenda, Moszna w średniowieczu należała do Zakonu Templariuszy. W roku 1679 właścicielami Mosznej była rodzina von Skall. W 1723 roku po śmierci właścicielki Urszuli Marii von Skall, wieś przeszła w ręce jej kuzyna nadmarszałka dworu Fryderyka Wielkiego – Georga Wilhelma von Reisewitz. Z tego okresu pochodzi pałac – środkowa część dzisiejszego zamku. W roku 1771 rodzina von Reisewitz straciła Moszną, a majątek został zakupiony na licytacji przez Heinricha Leopolda von Seherr-Thossa – którego rodzina posiadała również na własność zamek i dobra w niedalekiej Dobrej. W 1853 roku Karl Gotthard Seherr-Thoss sprzedał Mosznę Heinrichowi von Erdmannsdorfowi, który zbył ją w 1866 roku Hubertowi von Tiele-Winckler z Miechowic. Jego syn Franz Hubert był pomysłodawcą i budowniczym zamku, wzniesionego po tym, jak w 1896 roku częściowo spłonął barokowy pałac.

Dziadek Franza Huberta, Franz Winckler zaczął pracę jako 16-letni górnik w kopalni srebra „Fryderyk” w Tarnowskich Górach. W Miechowicach Franz Winkler pojawił się w roku 1830, prowadząc księgowość swojego pana-pracodawcy Aresina, właściciela wielu kopalni galmanu i hut cynku. Po śmierci żony i właściciela kopalni ożenił się z bogatą wdową po nim – Marią Aresin. W 1840 roku król pruski nadał mu tytuł szlachecki. Dziedziczką fortuny była jego córka Valeska, która w 1854 roku wyszła za mąż za Huberta von Tiele i to on zakupił w 1866 roku Moszną. Po małżeństwie używali połączonego nazwiska – Tiele-Winckler.

Hubert zmarł w 1893 r., a majątek po nim przypadł, zgodnie z zasadą majoratu, najstarszemu synowi – był nim wspomniany Franz-Hubert. W 1895 wszedł w szeregi arystokracji dzięki tytułowi hrabiowskiemu, nadanemu mu przez cesarza Wilhelma. W rok później, po pożarze, odbudował on i rozbudował swoją siedzibę. W 1904 r., a później 1911 i 1912 hrabiego odwiedzał władca Niemiec cesarz Wilhelm II, przybywając na polowanie i to dla niego wybudowano, w latach 1911-1913 skrzydło zachodnie. Syn Franza Huberta, Claus-Peter w okresie międzywojennym przehulał część fortuny przodków. Umierając bezdzietny, usynowił swojego kuzyna, którego syn miał dziedziczyć majątek i tytuł hrabiowski. Jego rodzina mieszkała do końca wojny w Zamku Moszna, uchodząc do Niemiec przed nadchodzącą armią czerwoną.

Niestety, chociaż  działania wojenne podczas II wojny światowej nie spowodowały zniszczeń zamku, to rok 1945  już tak. Do zamku  zakwaterowały sie oddziały armii radzieckiej. To właśnie w tym okresie dewastacji uległa większa część wyposażenia zamkowego oraz wywieziono większość przechowywanych tam dzieł sztuki, głównie obrazów i rzeźb

Po wojnie losy Zamku układały się różnie – od 1972 do 2013 roku służył za budynek szpitala.

Obecnie mieści się w nim Centrum Terapii Nerwic

 

At 46 Bal Polski you could win a weekend stay, bed and breakfast in this wonderful castle

VOUCZER NA DWIE DOBY , DLA 2 OSÓB W WYBRANYM POKOKU ZAMKOWYM.

W ZAKRES VOUCHERA WCHODZI RÓWNIEZ: ŚNIADANIE, MOŻLIWOŚC SKORZYSTANIA Z SAUNY I SIŁOWNI ORAZ PARKING. TERMIN SKORZYSTANIA Z OFERTY DO 31.07.2018R.

46 Bal Polski + Zapraszamy

Voucher przekazał Samorząd Województwa Opolskiego w imieniu Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

Więcej informacji na stronie www.moszna-zamek.pl