Coram Family and Childcare Trust

Coram Family and Childcare Trust

47 Bal Polski gromadzi fundusze, które przeznaczone zostaną na wydanie polskich wersji językowych filmów z informacjami o rodzinie. Komitet Organizacyjny 47 Balu Polskiego zbiera fundusze, które przeznaczy na przetłumaczenie filmów fundacji Coram Family and Childcare...